Vår styrelse

Vår styrelse väljs av våra medlemmar vid vårt årsmöte som brukar avhållas i mars månad. Då väljer vi styrelse och andra funktioner som den Socialdemokratiska gruppen anser sig behöva för att kunna bedriva bra och sund kommunalpolitik till nytta för för våra medlemmar och väljare och kommuninvånare.

Den socialdemokratiska föreningen leds av en lokalt vald styrelse som förbereder och verkställer de beslut som föreningens medlemmar fattar beslut omkring. Nedan har du en lista där du kan klicka på något av namnen för att e-post ett meddelande till viss person i styrelsen. Väljer du att posta ditt mail till föreningen så klickar du på den här länken <Mullsjö Socialdemokrater>

Ordförande Liza Oswald 070-200 83 13
V.ordförande Johnny Wismen 070-642 24 51
Kassör Christer Rube 070-55 369 99
Sekreterare Linda Danielsson 070-87 497 44
Ledamot Tomas Elf 070-214 04 49
Ledamot Tor Asbjörnsen 073-565 27 92
Ledamot Kent Oskarsson 070-213 41 77
Ledamot Lenny Elf 070-621 69 36
Ledamot  Mats Klarén 070-351 26 96

facebook Twitter Email
%d