Kansliavgifter

Medlemsmötet 2019-05-27 fattade beslut om att införa kansliavgifter för våra förtroendevalda i syfte till att stärka vår interna partikassa. Frågan har varit uppe till diskussion många gånger men nu kände vi oss mogna att fatta beslut i ärendet som just nu är frivilligt fram till nästa mandatperiod då det blir bindande i och med att man skriver på sin kandidatförsäkran. frivilligt fram till nästa mandatperiod då det blir bindande i och med att man skriver på sin kandidatförsäkran.

Beslut på mötet: Vi antar förslaget som det står men lägger till medlemmar på samma rad som förtroendevalda som innehar ersättarposter och för dessa kommer det alltid att vara frivilligt.

För den som har ytterligare frågor kring detta med kansliavgifter eller vill läsa protokoll som styrker våra beslut hänvisar vi till <vår medlemsinformation> som kan ge dig ett korrekt besked om vad som gäller.

Beslut på mötet: Medlemsmötet antog förslaget som diskuterats men inkluderar medlemmar på samma rad som förtroendevalda som innehar ersättarposter och för dessa kommer det alltid att vara frivilligt. Beslutet var enhälligt. Kassören får i uppdrag att redovisa hur vi lättast kan göra det smidigt för medlemmarna att överföra dessa pengar.

Du sätter in dina kansliavgifter månadsvis eller för 2019 halvårsvis på Swishnummer: 123 165 97 96 eller till vårt Bankgiro: 766-8536 Märk inbetalningen vem du är och vad som avses. Alla inbetalningar redovisas med namn och belopp.

Kansliavgiftens storlek och fördelning

FörtroendeuppdragMånadsavgiftTotalt per år
KS Ordf. eller V.Ordf.400:-4800:-
Soc,nämndens Ordf eller V.ordf.150:-1800:-
Ordf. i övriga nämnder50:-600:-
Övriga förtroendevalda20:-240:-
Förtroendevalda som enbart har
ersättarplatser
100:-

facebook Twitter Email
%d bloggare gillar detta: