Välfärd

Vård och omsorg ska inte vara förhandlingsbara då det kommer till jämförelsen mellan kommunens möjlighet eller ej att tillhandahålla en bra lagenlig service. Kommuninvånarna är inga kunder inom omsorg och välfärd, dom ska kunna utnyttja sin självklara rätt till vård och omsorg.

IMG_0821Christer Rube, Ordförande Socialnämnden – ”Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar. Ingen ska behöva avstå någon del i välfärden p.g.a. plånbokens storlek”.

 

Socialdemokraterna vill:

  • Stärka vår generella välfärdsmodell. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla
  • Införa ett regelverk för att stoppa vinstjakten i vård och omsorg
  • Ta fram en kvalitetsplan för säkra kvaliteten i den kommunala äldreomsorgen
  • Investera i en bra vård i hela den sociala välfärden.

Våra lokala mål:

Socialdemokraterna i Mullsjö vill:

  • Att alla ska kunna lita på att man får god vård och omsorg när man behöver det. Självklart ska alla ha rätt att åldras och mötas med respekt.
  • Att äldre och funktionshindrade genom god omvårdnad få möjlighet att kunna bo kvar i sin hemmiljö. Stödet till anhöriga ska vara brett och finnas i olika former.
  • Att verka för ett att kunna tillhandahålla ett trygghetsboende.
  • Bevara och utveckla den viktiga dagverksamheten, Parkträffen och avlösarservice.
  • Att vid behov ska den planerade om- och tillbyggnationen av Björkgården verkställas.
facebook Twitter Email
%d bloggare gillar detta: