EU-Val 2019

Söndagen 26 Maj röstar Svenska Folket och övriga EU-Nationer om hur EU-Parlamentet ska vara sammansatt den kommande mandatperioden. Valet är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och får inte negligeras. Det är mycket som står på spel. Europa står inför förändringar som kan komma att påverka för lång framtid. Du som vill värna de demokratiska principerna, utnyttja då din rätt att gå och rösta.

Här hittar du information för EU-Valet

Central information

Lokal information

facebook Twitter Email
%d