Skola

Det är viktigt att vuxna finns i ungdomens värld, då kan vi i samverkan bygga den studiero och känsla för de viktiga värden som ett bra utbildningssystem ska förmedla till morgondagens beslutsfattare, chefer, medarbetare och egna företagare.

Mats Tingshagen, Sitter i BUN (Barn och Utbildningsnämnden) för vår räkning i Socialdemokraterna – ”En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning.

______________________________________________________________________________

Socialdemokraterna vill:

  • säkerhetsställa att skolan är en trygg plats med ordning och studiero.
  • skapa en jämlik kunskapsskola och stoppa vinstjakten. Resurser ska fördelas rättvist, efter behov
  • investera i lärare och skolledare. Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare
  • öka personaltätheten och minska stora klasser
    satsa på tidiga insatser, fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa.

facebook Twitter Email
%d bloggare gillar detta: