Om oss

 

Vi är 90 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna.

I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Vill du vara med?

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Utbudet av verksamheter varierar i landet. Du väljer själv vad du vill delta i, eller så hittar du på egna idéer utifrån ditt eget engagemang.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_4120-1024x683.jpg       Linda Danielsson

Katarina Karlsson KF-Ordförande         Linda Danielsson KS-Ordförande

Mullsjö Socialdemokrater är en liten del av Sveriges övriga Socialdemokrater. Vi är representerade i Kommunfullmäktige i Mullsjö. Vi har 9 mandat och är med detta största partiet i kommunen. Vårt Kommunalråd heter Linda Danielsson, hon kommer från Sandhem och är också kommunstyrelsens ordförande. Vi har också en kvinna som ordförande för högsta beslutande organ nämligen Kommunfullmäktige, hon heter Katarina Karlsson. Vi känner med detta att vi lyckats bra med att placera kvinnor på ledande poster.


Så funkar vår organisation

Vad som gör oss speciella är att vi är en stor och bred organisation över hela landet.

Medlem

Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppgdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Föreningen

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca 2 500 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Anm. Vi Socialdemokrater i Mullsjö avviker från denna del, vi har inga föreningar längre utan vi är alla medlemmar i Mullsjö Arbetarekommun

Arbetarekommunen

Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Partidistrikten

Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. De 26 partidistrikten har ansvar för politiken i landstinget/hela regionen. Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i landsting och riksdag.

Kongressen

Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Våra sidoorganisationer

S-kvinnor, HBT-S, SSU, S-studenter samt Tro och Solidaritet är Socialdemokraternas sidoorganisationer. Här samlas socialdemokrater som vill stödja en viss fråga/ha en riktning i sitt engagemang och deras vänner.

ABF VÅRT STUDIEFÖRBUND

Senaste studieprogrammet från ABF

Vi samarbetar med ABF då det gäller samtliga våra studier och bildningsinsatser.Vi erbjuder billiga lösningar på dina kunskapsbehov och dessutom i en trevlig och kamratlig anda.Inget ämne är för litet eller obetydligt. ABF lovar dessutom att man gör sitt yttersta för att bistå med förslag till lösningar, studiematerial för att cirkeln eller arrangemanget ska bli optimalt.Välkommen att studera med oss, Mullsjö socialdemokrater.


Tänkvärda ord

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet”

Per-Albin Hansson 1928

 

facebook Twitter Email
%d